BIKING IN PRACTICE -kirja

.
Biking in Practice Cover page129
.
Mauri Myllylä
Biking in Practice
Ideas and acts to promote walking and cycling
ISBN 978-952-99539-5-0

Kirjassa kerrotaan, miten erilaisissa tehtävissä toimien on mahdollista vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Unohtaminen ja huonot muistot ovat osa omaa historiaamme ja menneisyyttämme. Hiljaista tietoa kannattaa kertoa ja kirjoittaa muistiin. Tämä on ajankohtaista nyt vuonna 2017, kun Suomi juhlii itsenäisyytensä 100. vuotta.

Mauri Myllylä on ollut Oulun kaupungin palveluksessa vuosina 1961-1998 suunnittelijana, liikenneinsinöörinä ja sittemmin Katu- ja viherpalvelujen päällikkönä. Eläkkeellä ollessaan vuosina 1999-2012 hän palveli erikoisasiantuntijana ja mentorina Tieliikelaitoksessa ja Navico Oy:ssä. Työ on käsittänyt liikennesuunnittelua, julkisen hallinnon palvelua, päätöksenteon valmistelua ja yhteistyötä kunnan ja valtion viranomaisten kanssa. Hän toimi Oulun yliopiston rakennustekniikan opintosuunnan assistenttina vuosina 1961-1988. Koulutuksen aiheina olivat siltasuunnittelu ja kaupunkiliikenteen suunnittelu.

Kävely ja pyöräily eivät ole mikään irrallinen ilmiö vaan osa jokapäiväistä elämää. Liikennepolitiikassa eri liikennemuotoja ja liikenneympäristöä tulee tarkastella kokonaisuutena. Mauri Myllylä on painottanut kaupunkisuunnittelussa kestävää kehitystä ja eettisiä arvoja. Viime vuosina liikennehallinnossa on ruvettu puhumaan älykkäästä ja viisaasta liikenteestä ajatellen autoliikennettä tai myös kevyttä liikennettä. Tämä nimittely ei kerro koko totuutta. Tässä kirjassa on puhuttu aiheesta syvällisemmin.  Erikoista huomiota on kohdistettu talvipyöräilyyn, joka on herättänyt mielenkiintoa monissa pohjoisissa maissa. Aalto yliopiston Summer School  -teemana 2016 oli se kompleksisuus, mikä sisältyy kaikkeen nykyajan liikenteeseen  käyttäytymisestä teknologisiin riippuvuussuhteisiin asti.  Julkaistun kirjan ammatillinen sisältö oli kirjoittajan luennon pohjana.

Kirja on julkaistu Montrealin Winter Cycling Congress`issa 8.2.2017. Kirja on ostettavissa Suomessa hintaan 25 euroa/kpl, mikä sisältää aronlisäveron, lisänä mahdolliset toimituskulut.

Kirjan referointi artikkeli pdf-muodossa tästä.

Tilaukset ja lisätietoja

Tulostettava kirjan tilauslomake pdf-muodossa tästä.

Toimittaja ja kustantaja:

Yrjö Myllylä, Toimitusjohtaja,

RD Aluekehitys Oy

Meriusva 5 FI-02320 ESPOO
www.rdaluekehitys.net

+ 358 500 450 578
yrjo.myllyla(@)aluekehitys.fi

Kirjoittaja:

Mauri Myllylä
Hyttystie 2 FI-90550 OULU

www.liikennementori.wordpress.com
+ 358 40 5023825
mauri.myllyla(@)navico.fi.

SuomiFinland100-tunnus_sininen_RGB

Hanke on osa Suomi 100 ohjelmaa.


 

 

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Valtioneuvoston kanslia on 21.3.2017 liittänyt hakijan ”RD Aluekehitys Oy” hankkeen ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja sen osaamisen vientiin.” Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan

Valtioneuvoston kanslia on 21.3.2017 liittänyt hakijan ”RD Aluekehitys Oy Regional Development Ltd” hankkeen ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja sen osaamisen vientiin.” Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. Valtioneuvoston kanslian ratkaisu perustuu hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan, joka arvioinnin mukaan täyttää Suomi 100 -hankehallituksen asettamat perusedellytykset Suomi 100 -ohjelmalle.

SuomiFinland100-tunnus_valkoinen_RGB

Today ”Biking in Practice – Ideas and Acts to promote walking and cycling” and telling about it, has been accepted one of the ”Suomi -Finland 100 Years” project. More concrete project’s name is ”Creating possibilities for walking and cycling development and expertice exporting.”

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Oulu vuoden 2020 pyöräilykaupunki – asiakaslähtöistä baanaverkoston, talvipyöräilyn ja opasteiden kehittämistä

Oulu on valittu vuoden 2020 pyöräilykaupungiksi. Edellisen kerran Oulu valittiin pyöräilykaupungiksi, kun perinne vuoden pyöräilykaupungin valitsemiseksi aloitettiin vuonna 1991. Valinnan tekee vuosittain Pyöräilykuntien verkosto ry pyöräilijöiden ehdotuksesta.

”Oulu näyttää nyt mallia pyöräliikenteen ratkaisujen laadussa ja pyöräilevät asukkaat sekä matkailijat saavat nauttia parhaimmillaan yli kuusi metriä leveistä pyöräteistä ja turvallisista risteyksistä. Enää parhaita esimerkkejä ei tarvitse hakea Hollannista tai Tanskasta, riittää kun lähtee opintomatkalle Ouluun,” Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen sanoo.

”Oulussa pyöräilyn edistäminen kuuluu kaikille. Pyöräily nähdään Oulussa osana kaupungin imagoa ja yhtenä merkittävänä vetovoimatekijänä, johon niin kuntalaiset, viranhaltijat kuin poliittiset päättäjätkin suhtautuvat positiivisesti. Pyöräily on oululaisten yhteinen asia ja ylpeyden aihe, ehkä jopa yhdistävä tekijä” toteaa pyöräilyolosuhteista Oulussa vastaava liikenneinsinööri Harri Vaarala.

Ouluun laadittiin vuonna 2018 kunnianhimoinen yli 75 kilometriä kattava baanaverkkosuunnitelma, jota on lähdetty toteuttamaan määrätietoisesti vuosittain 2-4 kilometrin mittaisina osuuksina. Valokuva: Harri Vaarala.

Pyörätieverkkovisio 1970-luvun alusta, luotu kehittämisen kulttuuri kantavat

Oulussa hyvien pyöräilyolosuhteiden siemenet on kylvetty jo 1970-luvulla, mutta käyttäjille näkyviä toimenpiteitä on tehty erityisesti 2010-luvulla.

Liikenneinsinööri Mauri Myllylä oli aikaansa edellä ja visioi keskellä kiivainta autoistumisen aikaa vuonna 1972 Ouluun pyöräilyn tavoiteverkon monien aikalaisten vastustuksesta huolimatta. Keskeistä suunnitelmassa olivat sujuvat ja viihtyisät, pääosin autoliikenteestä täysin erillään viheralueita pitkin kulkevat pyörätiet, joilla keskustaan pääsee jopa nopeammin kuin autolla.

”Näiden Myllylän suunnitelmien toteuttaminen on kannatellut Oulua pitkään ja pitänyt pyöräilymäärät hyvällä tasolla, mutta Harri Vaaralan johdolla on nyt otettu ratkaisevat askeleet kohti todella laadukasta pyöräilyinfrastruktuuria, joka mahdollistaa myös pyöräilyn kasvun” kiittelee Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.

Viime vuosien pyöräilyolosuhteiden parantaminen on keskittynyt vanhan pyörätieverkon saneeraukseen ja tärkeimpien pyöräteiden muuttamiseen pyöräilyn laatukäytäviksi eli baanoiksi. Ouluun laadittiin vuonna 2018 kunnianhimoinen yli 75 kilometriä kattava baanaverkkosuunnitelma, jota on lähdetty toteuttamaan määrätietoisesti vuosittain 2-4 kilometrin mittaisina osuuksina. Erityisesti baanojen laatutasoon on Oulussa kiinnitetty huomiota ja Oulun baananrakentamisen oppeja tarjotaan erityisen mielellään myös muualle Suomeen. Oulussa onkin viime vuosina vieraillut runsaasti kuntien, kaupunkien ja ELY-keskusten edustajia tutustumassa oululaisiin baanoihin.

Pyöräteiden auraus priorisoitu korkeammalle kuin ajoratojen auraus

Oulu toimii talvikunnossapidon suhteen mallikaupunkina jopa kansainvälisesti ja Oulussa myös vierailee ulkomaisia ryhmiä tutustumassa nimenomaan pyöräteiden talvikunnossapitoon. Myös talvikunnossapidon parhaita käytäntöjä jaetaan mieluusti muuallekin sovellettavaksi. ”Rohkeus, ennakkoluulottomuus ja asiakaskeskeisyys” luettelee Vaarala talvikunnossapidon kehittämisen tärkeimpiä periaatteita.

Laadukas pyöräteiden talvikunnossapito ei ole Oulussa sen kalliimpaa kuin muuallakaan, ja ajoratojen talvikunnossapito on tyypillisesti huomattavasti kalliimpaa kuin pyöräteiden. Oulussa pyöräteiden auraus on priorisoitu korkeammalle kuin ajoratojen auraus, joten pyörätiet aurataan aina aamuisin ennen ajoratoja. Tämän seurauksena Oulussa pyöräillään talvellakin enemmän kuin monessa kaupungissa kesällä eikä se ole sattumaa tai johdu oululaisista geeneistä, vaan se on kaupungin selkeä arvovalinta.

Lisätietoja / uutisen lähde:

https://www.epressi.com/tiedotteet/logistiikka-ja-liikenne/quoteihan-moottoritietakaan-kavennetaquot-oulu-on-vuoden-2020-pyorailykunta.html

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

3. kesäkuuta 2020 on 3. Maailman polkupyöräilyn päivä – World Bicycle Day!

Transport & ICT, Knowledge & Learning Forum, World Bank, Washington DC, USA, 7.3.2017, picture Yrjö Myllylä.

”Monella on jäänyt kenties huomiotta uusi maailmanlaajuinen YK:n julistama tapahtuma World Bicycling Day. Tapahtuma tai merkkipäivä luotiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 huomion kiinnittämiseksi polkupyöräilyyn kestävän kehityksen mukaisena liikennemuotona. Polkupyöräilypäivä on luotu yhteistyössä Maailmanpankin kanssa.”

Näin kirjoittaa Yrjö Myllylä blogiartikkelissaan. Lue koko artikkeli tästä.

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

”Mistä talvipyöräilyilmiössä on kyse?”

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Next-julkaisussa pohditaan, mistä talvipyöräilyilmiössä on kyse?

”Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, slogani on ”Tunne huominen”. Siihen sopii hyvin vastuullisuuden korostaminen. Mikä muu toiminta voi olla yhtä vaikuttavaa vastuunottoa kuin aktiivinen pyöräilyn edistäminen?”

IMG_20190206_144620

Kouvola on hyvä pyöräilykaupunki. Talvipyöräilyn edistämisessä on vielä mahdollisuuksia. Näitäkin ensimmäistä talvea talvehtivia kaupunkipyöriä yritetään linkin artikkelilla herätellä liikenteeseen tulevina talvina.

Avaa Xamkin Next-lehden artikkeli tästä.

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: , , , | Kommentoi

LVM 23.3.2018: Periaatepäätös ja edistämisohjelma parantamaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä

LVM Tiedote 23.03.2018:

Valtioneuvosto vahvisti kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevan periaatepäätöksen torstaina 22. maaliskuuta. Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut periaatepäätöstä tukevan yksityiskohtaisemman kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Kyseessä on ensimmäinen kävelyä ja pyöräilyä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös, jonka toteuttamiseen ovat sitoutuneet useat julkiset toimijat ja järjestöt.

– Periaatepäätöksen ja edistämisohjelman toimenpiteet tuottavat merkittäviä ilmasto- ja kansanterveysvaikutuksia. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen 20 % toisi noin neljän miljardin euron edestä terveyshyötyjä. Liikenteen päästöjä voidaan ohjelman toimenpiteillä vähentää 0,3 miljoonaa tonnia, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Periaatepäätöksessä ja edistämisohjelmassa on kymmenen toimenpidekokonaisuutta, joilla kävelyä ja pyöräilyä on tarkoitus lisätä vuoteen 2030 mennessä. Kokonaan uusi toimenpide on valtion ja kuntien yhteinen, uusi investointiohjelma kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi kaupunkien katuverkolla. Ohjelman käynnistämiseksi osoitetaan yhteensä 5 miljoonan euron rahoitus vuosille 2018-2019.

Lue koko tiedote LVM:n sivuilta.

Presentation Myllyla - WB 7.3.2017 -- APT, ok 6.3.

Oulun Rotuaari oli kansikuvana myös 7.3.2017 Yrjö Myllylän Maailmanpankissa pitämässään esitelmässään kävelyn ja pyöräilyn, ei-motorisoidun liikenteen edistämiseksi maailmassa.

.

Linkeissä on Yrjö Myllylän esitelmä Maailman pankin Learning Forumissa 7.3.2017 Washingtonissa  pyöräily- ja kävelyolosuhteiden kehittämiseksi maailmassa

Presentation Myllylä – WB 7.3.2017.

Text, Myllylä, Non motorized transportation – WB 7.3.2017.

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: | Kommentoi

Biking in Practice – Ideas and acts to promote walking and cycling -kirja saatavilla verkkokirjakaupoista

Biking in Practice – Ideas and acts to promote walking and cycling kirja on saatavilla verkkokirjakaupoista. Löydät kirjan ja vaihtoehtoiset kirjakaupat googlaamalla kirjan nimellä. Kirjakauppoihin kirjan tarjoaa Kirjavälitys Oy.

Voit hankkia kirjan mm. seuraavista kirjakaupoista

  • Prisman verkkokauppa
  • Suuri Suomalainen Kirjakerho
  • Adlibris
  • Booky.fi

38b. sivu 20161128_122554(1) Oulu 2016.jpg

Kuvassa Joulupukki työmatkapyöräilee Oulussa jouluna 2016. Santa Claus cycling in Oulu year 2016. Valokuva Mauri Myllylä/Biking in Practice -kirja/Suomi-Finland100 hanke.

.

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

The President of Finland, Sauli Niinistö visited in Teijo, Salo on Friday 26.8.2017

The President of Finland, Sauli Niinistö https://www.facebook.com/niinisto/ visited in Teijo, Salo on Friday 26.8.2017, with his wife Jenni Haukio. Salo is known as mobile phone Nokia home city. Yrjö Myllylä, editor of Biking in Practice book gave Biking in Practice book for President. In the picture, Niinistö gives an opinion for Finland’s Yleisradio YLE and other media on the upcoming meeting with US President Donald Trump https://www.facebook.com/DonaldTrump/. Niinistö met Donald Trump on Monday 28.8.2017 in Washington. Editor of Biking in Practice book, Mr. Yrjö Myllylä, also visited in Washington earlier this year keeping presentation in World Bank during Learning Forum days. Topic was ”Non-motorized Transport: Walking and Cycling in all Climates and Environments”. https://rdaluekehitys.net/…/maailmanpankin-learning-forum-…/

21032339_10207862427238069_4589187596971468864_n

.

 

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Suomi 100 -ohjelman tiedote: Oulun Rotuaari 30 vuotta

SuomiFinland100-tunnus_sininen_RGB

http://suomifinland100.fi/event/oulun-rotuaari-30-vuotta/

Oulun kävelykatu Rotuaari täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Kun Rotuaari täytti 20 vuotta 2007, tallensin muistoja 5.8.2007 blogissani https://liikennementori.wordpress.com otsikolla Ilmaston muutos ja Rotuaari pohjustettuna ympäristön näkökulmasta. Liikenne on merkittävä ympäristön kuormittaja. Omilla liikkumistottumuksillamme voimme vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen ja energiakulutuksen määrään. Nyt olen kirjoittanut uuden muistelun otsikolla Rotuaari 30 vuotta. Se lähtee ajatuksesta,että kävely on muutakin kuin marginaalinen liikennemuoto. Kävely voidaan nostaa korkealle jalustalle ihmisen henkisen elämän ajattelutilana. Oulun kävelykadun historia alkoi 1967 liikennekokeilulla ja on näinollen puolet itsenäisyytemme ajan historiasta. Se sopii olla esillä Suomi 100 juhlavuonna. Olkoot kaikki kävelykadun kesätapahtumat myös Rotuaarin juhlaa.

Presentation Myllyla - WB 7.3.2017 -- APT, ok 6.3.

Rotuaari oli kansikuvana myös 7.3.2017 Yrjö Myllylän (RD Aluekehitys Oy) Maailmanpankissa pitämässään esitelmässään kävelyn ja pyöräilyn, ei-motorisoidun liikenteen edistämiseksi maailmassa.

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

British Medical Journal: ”Suggest population health may be improved by policies that increase active commuting, particularly cycling, such as the creation of cycle lanes, cycle hire or purchase schemes, and better provision for cycles on public transport.”

British Medical Journal:

”Commuting undertaken totally or partially by bicycle was associated with a lower risk of a range of adverse health outcomes. Commuting by walking was associated with a lower risk of adverse CVD outcomes. The findings, if causal, suggest population health may be improved by policies that increase active commuting, particularly cycling, such as the creation of cycle lanes, cycle hire or purchase schemes, and better provision for cycles on public transport.”

Presentation Myllyla - WB 7.3.2017 -- APT, ok 6.3.

Photo: Mauri Myllylä.

.

See all article from British Medical Journal: http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1456

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: , | Kommentoi

British Medical Journal / YLE 21.4.2017: ”Työmatkansa säännöllisesti pyöräilevät välttyvät sydän- ja verisuonitaudeilta ja syövältä muita todennäköisemmin ja myös menehtyvät niihin harvemmin kuin samanikäiset, jotka kulkevat töihin autolla tai julkisilla.”

British Medical Journal / YLE 21.4.2017:

 

59a.sivu IMG_0038 2 Oulu 1995 2

Oulun keskustan työmatka- ja asiointiliikennettä jalan ja polkupyörällä.  Kuvan Copyright: Mauri Myllylä

Työmatkansa säännöllisesti pyöräilevät välttyvät sydän- ja verisuonitaudeilta ja syövältä muita todennäköisemmin ja myös menehtyvät niihin harvemmin kuin samanikäiset, jotka kulkevat töihin autolla tai julkisilla. Myös työmatkakävely on terveellistä, mutta vaikutukset eivät ole yhtä suuria, tuore tutkimus osoittaa. Havainnot perustuvat yli 260 000 keskimäärin 63-vuotiaan viisivuotiseen seurantaan.

Työmatkansa pyöräilevät sairastuivat sydän- ja verisuonitauteihin tai syöpään 40–50 prosenttia epätodennäköisemmin kuin autolla tai julkisilla kulkuvälineillä työmatkansa kulkevat. Myös riski menehtyä kyseisiin sairauksiin tai muihin syihin oli heillä pienempi seurannan aikana.

Kävellen töihin kulkevien riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin oli noin 30 prosenttia pienempi ja riski menehtyä niihin 35 prosenttia pienempi kuin fyysisesti passiivisesti työmatkansa kulkevien.

 

Ks. YLEn uutinen tutkimustuloksista kokonaisuudessaan:  http://yle.fi/uutiset/3-9574610

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Maailmanpankin Learning Forum 2017 – RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja YTT Yrjö Myllylä mukana osaamisen vientiesitelmällään, osa Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa

Maailmanpankin Learning Forum 2017 – RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja YTT Yrjö Myllylä mukana osaamisen vientiesitelmällään, osa Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: , , , , | Kommentoi