Hanke osana Suomi 100 -ohjelmaa

”Tavoitteena on kohottaa kävely ja pyöräily mielissämme sille kuuluvaan asemaan terveytemme, taloutemme ja ympäristömme hyväksi. Suomen hallitus toimii niin, että ilmastotavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä. Silloin pitää kävellä ja pyöräillä 30% enemmän kuin nyt. Toteutuksessa käytetään hyväksi Montrealin Winter Cycling Congress`issa 2017 julkaistun Mauri Myllylän kirjan Biking in Practice kirjoitettua ja kuvitettua sanomaa. Kerrotaan, miten erilaisissa tehtävissä voi vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn hyväksi kestävää kehitystä ja eettisiä arvoja painottaen. Talvipyöräilyllä on erikoisasema. Työ tapahtuu tiedottamisen eri välineillä sekä henkilökohtaisesti eri tilaisuuksissa Suomessa ja ulkomailla. Mahdollisesti saatava taloudellinen avustus käytetään hankkeen itse rahoittamiin tapahtumiin.” Lähde: Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelma.

cropped-suomifinland100-tunnus_valkoinen_rgb.jpg

Valtioneuvoston kanslia on 21.3.2017 liittänyt hakijan ”RD Aluekehitys Oy Regional Development Ltd” hankkeen ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen ja sen osaamisen vientiin.” Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. Valtioneuvoston kanslian ratkaisu perustuu hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan, joka arvioinnin mukaan täyttää Suomi 100 -hankehallituksen asettamat perusedellytykset Suomi 100 -ohjelmalle. (Lähde Valtioneuvoston kanslia, Suomi 100 -ohjelma)

Hankkeen Internet-sivujen osoite on http://www.bikinginpractice.wordpress.com.